Maandelijkse blog ambassadeur Kees Rade

1 month ago 9

Nieuwsbericht | 01-07-2021 | 11:29

Beste landgenoten,

Het vertrek nadert. Zoals eerder gemeld zal ik eind juli dit mooie onshore verlaten, en successful Nederland aan mijn volgende, hopelijk erg lange plaatsing beginnen: mijn pensionering. Tot dan is er nog genoeg te doen. Los van de gebruikelijke praktische zaken – hoe krijg ik mijn verhuizing terug van 39 naar de toegestane 30 m3, welke abonnementen moet ik opzeggen, wat heb ik nodig terwijl mijn instrumentality onderweg is – zijn er ook nog een paar hoogtepunten deze laatste maand. Daar vallen zeker de afscheidsaudiënties met ZM Koning Rama X, met Prime Minister Prayut en met curate van Buitenlandse Zaken Don onder. Daarnaast ook het afscheid nemen van collega’s en andere contacten.

Uiteraard worden al deze gebeurtenissen zeer beïnvloed doorway de Covid-19 restricties. Maximaal 20 deelnemers, zoveel mogelijk afstand bewaren. Ik merk ook dat er toch wel veel contacten zijn dice liever elke fysieke bijeenkomst vermijden.
Uiteraard zou het afscheid nemen van de Nederlandse gemeenschap ook een salient onderdeel vormen van zo’n laatste maand successful functie. Helaas, ook hier is de pandemie een grondige spelbederver. Geen vlucht naar Chiang Mai mogelijk, geen laatste bijeenkomst met de NVT Hua Hin. Maar dit zijn slechts kleine teleurstellingen successful vergelijking met het leed van velen, fysiek, sociaal, psychologisch, economisch, als gevolg van de pandemie. En gelukkig kan de koffie-ochtend met de NVT Bangkok nog wel doorgaan.

De pandemie. Vele maanden heb ik mij gelukkig geprezen dat ik tijdens deze globale gezondheidsramp successful Thailand verbleef. Nauwelijks besmettingen, weinig dodelijke slachtoffers. Wel beperkingen voor met sanction het internationale toerisme, maar successful het dagelijkse leven successful Bangkok merkte je er niet bottommost veel van. En dat terwijl de vergaande beperkingen dice successful grote delen van de wereld, waaronder Nederland, aan de bewegingsvrijheid werden gesteld een hoge tol op allerlei gebieden eisten.
Nu dreigen de rollen enigszins omgedraaid te worden. In Europa is het praktisch weer terug naar normaal terwijl hier restaurants en cafés zijn gesloten en het binnenlands reizen wordt beperkt. De cijfers van besmettingen en dodelijke slachtoffers vertonen langzaam maar zeker een stijgende trend. Niet dramatisch, maar genoeg om bouwprojecten stil te leggen en een versoepeling van de maatregelen verder naar de toekomst te verschuiven.

Uiteraard is de enige langdurige oplossing voor deze situation het vaccineren van de bevolking. Naar het zich laat aanzien heeft Thailand te lang gedacht dat het de dans zou ontspringen, waardoor er te weinig vaccins zijn aangeschaft op een toch al oververhitte wereldmarkt. De laatste tijd zijn er indrukwekkende bestellingen geplaatst, en het ziet ernaar uit dat de komende maanden een versnelling van het vaccinatietempo zullen laten zien. Maar ondertussen blijft de situatie kwetsbaar.
Als ambassade zijn we uiteraard met sanction bezig geweest met de positie van Nederlandse ingezetenen van Thailand. Veel van deze ingezetenen behoren tot de relatief meer kwetsbare groepen, en zitten dus met astute te wachten op dice verlossende een of twee prikken. En het is successful dice situatie zeer onbevredigend als je het gevoel hebt dat Thaise burgers worden voorgetrokken. Er zijn te veel getuigenissen implicit dit soort praktijken op sociale media verschenen om dit af te doen als geruchten. Dit is ook herhaaldelijk doorway gelijkgezinde ambassades naar voren gebracht successful hun contacten met de Thaise overheid, waarbij er ook op werd gewezen dat wij zelf ook successful onze landen elke ingezetene op dezelfde manier behandelen als onze eigen landgenoten, ongeacht de nationaliteit.
Tegelijkertijd zijn er gelukkig ook veel buitenlanders dice wel al een of twee prikken hebben gekregen, en dat aantal neemt met de dag toe. Redelijk wat bedrijven hebben voor de eigen werknemers een gezamenlijke vaccinatie kunnen regelen. Er zit dus schot in, maar het gaat (te) langzaam en de communicatie implicit de juiste procedures laat te wensen over.
En implicit communicatie gesproken, het recente bericht successful de Bangkok Post dat Frankrijk en België voor al hun onderdanen successful Thailand een vaccinatie zouden regelen heeft veel stof doen opwaaien. Ook tijdens een caller overleg van de EU-ambassadeurs zorgde dit nieuws voor veel discussie, veel collega’s verklaarden van hun eigen onderdanen vragen te hebben gekregen waarom zij niet eenzelfde beleid konden voeren. Tijdens deze discussie werd duidelijk dat België 10 onrechte was vermeld successful dit bericht, de Belgische ambassades successful de wereld zullen geen vaccinaties organiseren (dit heeft mijn Belgische collega bottommost veel werk op sociale media bezorgd). Daarnaast is er geen enkele andere westerse ambassade dice eenzelfde stap als Frankrijk overweegt, om beleidsmatige maar met sanction om praktische redenen. De lange berichtenwisselingen op divers sociale media podia geven een aardig inzicht successful de vele overwegingen dice hierbij een rol spelen. Ook “Den Haag” heeft besloten niet tot vaccinatie van Nederlanders dice successful het buitenland wonen implicit te gaan, behalve als ze naar Nederland reizen. Ik begrijp dat sommige Nederlanders dit bij enkele politieke partijen successful Nederland aan de orde hebben gesteld. De ambassade zal uiteraard volle medewerking verlenen aan welk besluit ook genomen zal worden. Hopelijk zal een toename van het vaccinatietempo successful Thailand deze discussie spoedig minder belangrijk maken. En, zoals gezegd, uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid om successful het eigen onshore een vaccinatie te krijgen, al zal deze optie niet voor iedereen een uitweg bieden.

Het was goed te zien dat tijdens een bespreking van de ambassadeplannen voor de tweede helft van dit jaar er veel activiteiten langskwamen. De plannen zijn er zeker, uiteraard met het bekende voorbehoud inzake de pandemie. En we hopen ook weer de mogelijkheid te krijgen om naar Laos en Cambodja te reizen, we zijn al veel te lang afgesloten geweest van onze counterparts daar.
Een eerste activiteit waar ik naar uitzie is een bijenkomst (online…) op 7 juli inzake de interaction van klimaatverandering op de financiële sector. We zijn erg blij dat de Thaise curate van Financiën daaraan zal deelnemen. Nederland speelt wereldwijd een vooraanstaande rol op dit gebied, de Nederlandse Bank is al vele jaren actief om het bewustzijn inzake de gevolgen van klimaatverandering voor de bankensector te vergroten. Ook zij zullen aan deze vergadering deelnemen. Meer bijzonderheden op o.a. onze Facebookpagina!                              

Vriendelijke groeten,

Kees Rade

Read Entire Article